Митническо посредничество и спедиция
Наред с основната си дейност, фирма "Навистар Шипинг ООД" предлага пълната гама от услуги по митническото оформяне на режимите „внос“ и „износ“ на различни видиве стоки. Нашите опитни професионалисти са винаги готови да Ви консултират и да съдействат при работа с различните държавни институции и учреждения в страната и в чужбина.

Сред предлаганите от нас услуги по вноса се открояват:

•    Осигуряване на информация за движението на контейнерите по внос от начална до крайна точка
•    Митническо посредничество и представителство пред митническите власти и всички останали съпътстващи институции, контролиращи въвеждането на стоките
•    Митнически консултации
•    Оформяне и заверка на всички видове митнически и транспортни документи
•    Изготвяне на търговски документи и сертификати
•    Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими - транзит, внос, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос
•    Внасяне на стоки в свободна зона или свободен склад
•    Износ, реекспортиране, пасивно усъвършенстване
•    Гарантиране и обезпечаване на митни сборове при транзит
•    Искане на разрешения за използване на опростени процедури за деклариране, удължаване на срокове, по-благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, допускане на безмитен внос
•    Подаване на митнически декларации по електронен път
•    Подаване на молби/искания за корекция на ЕАД, анулиране на ЕАД, молби/искания за становища за митническа стойност, тарифно класиране
•    Организиране на товаро – разтоварни операции, сортиране, опаковане, палетизиране и други на Пристанище Варна, Пристанище Варна – Запад, в свободни и митнически складове
•    Осигуряване на количествен и/или качествен стоков контрол от оторизирани органи


Основни услуги по износа са:

•    Осъществяване на контрол на движението на контейнерите след митническото оформяне от отправна точка, физическото натоварване на кораба и след отплаването му
•    Заверка на оригиналните търговски документи, съпътстващи стоката от отправна митница от контролиращите инстанции на границата. Работа в тясно сътрудничество с граничен ветеринарен контрол и граничен фитосанитарен контрол
•    Освобождаване на каргото на дестинация срещу оригинални коносаменти (BL) или електронни коносаменти (SWB), съгласно изискването и препоръките на клиента.

Изготвяне на:

•    Коносаменти на база инструкции изпратени от страна на клиента и необходимите съпътстващи документи, съгласно акредитивните условия по сделката
•    Карго манифест; проверка на задействаните износни митнически декларации от отправна митница и всички оригинални търговски документи, съпътстващи стоката и комплектоването им с приемо-предавателен протокол за гранична митница за всеки кораб преди отплаването му
•    Манифестиране на каргото след отплаване за всеки контейнер
•    Подаване на пълна и коректна информация за агентите на дестинация
•    Изпращане на оригинални коносаменти, комплектовани с всички оригинални търговски документи обратно към клиентите чрез експресна куриерска служба, необходими за освобождаване на стоката на дестинация. Доставка в рамките на 24 часа.
•    Директен контакт с всичи клиенти от българска страна
•    Извършване на спедиторска дейност, свързана с букирано карго за износ с последваща контейнеризация на терминала на пристанище Варна-Запад. Осъществяване на организация на необходимата техника, координиране във времето, изготвяне на необходимата документация за митница и пристанище

Не се колебайте да се свържете с нас, дори и нужната Ви услуга да не фигурира тук!

ВРЪЗКА С НАС


ЦЕНТРАЛЕН ОФИС ВАРНА
9000 Варна, ул. "Цар Симеон I" 32, ет.5
navistar@navistarshipping.com
Тел.:052/681199


ОФИС СОФИЯ
1000 София, ул. "Позитано" 9, вх.А, ет.6, офис 20
sofia@navistarshipping.com
Тел. / Факс.: 02/9503530
МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти
ДЕЙНОСТИ
Международен транспорт
Автотранспорт
Митническо посредничество и спедиция
ВРЪЗКА С НАС
9000 Варна, ул. "Цар Симеон I" 32, ет.5
navistar@navistarshipping.com
Тел.:052/681 199

2019, Всички права запазени. Защита на личните данни